Verhuurvoorwaarden

 Verhuur voorwaarden Luchtpompset

 • De verhuur van de luchtpomp set valt onder de Algemene voorwaarden van Ronin Koi Products.
 • Ronin Koi Products is verplicht een goed werkend, compleet uitgeruste luchtpomp set, te leveren. Eventuele gebreken en defecten, niet door schuld van de zijde van de huurder, worden kosteloos hersteld. Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te worden.
 • Ronin Koi Products draagt er zorg voor dat de slangen en luchtbollen na gebruik worden gedesinfecteerd om besmetting te voorkomen.
 • De huurder betaalt een borgsom van € 50,00 en dient een geldig legitimatiebewijs te overhandigen waarvan een kopie gemaakt zal worden. Ronin Koi Products zal deze gegevens na het retourneren van de Luchtpomp set vernietigen en niet voor commerciële doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken. Tenzij anders overeengekomen. 
 • Bij het niet tijdig retourneren van de luchtpomp set zal voor iedere dag dat de Luchtpomp te laat wordt ingeleverd, de huur per dag in rekening worden gebracht. Ook als de luchtpomp set een week te laat is zal het huurtarief per dag worden berekend en niet het weekbedrag.
 • De huurder is aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde luchtpomp set als gevolg van verlies of diefstal. M.a.w. de huurder dient de luchtpomp set compleet en in dezelfde staat als deze werd meegenomen te retourneren. Alle kosten die Ronin Koi Products moet maken om de luchtpomp set compleet te maken of te herstellen zullen aan de huurder worden doorberekend.
 • Doordat de luchtpomp niet waterdicht is, dient de huurder er zorg voor te dragen dat de luchtpomp op een droge locatie staat waar deze geen schade kan oplopen door weersinvloeden.
 • De huurder dient er zorg voor te dragen dat de luchtpomp hoger wordt geplaatst dan het waterniveau van de vijver / filter.
 • Ronin Koi Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ondeugdelijk gebruik.
 • Ronin Koi Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door storing in de luchtpomp.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.
 • Verborgen technische mankementen vallende onder de garantiebepaling van het apparaat vallen niet onder de kosten van de huurder.
 • Bij vermissing of diefstal van één of meer artikelen wordt de vervangingswaarde of de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 • De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verhuurde artikelen gedurende de periode dat de artikelen niet teruggebracht/onderweg zijn.
 • De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
 • Ronin Koi Products houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van Ronin Koi Products, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft Ronin Koi Products het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.

 

Verhuur voorwaarden Vijverstofzuiger

 • De verhuur van de vijverstofzuiger valt onder de Algemene voorwaarden van Ronin Koi Products.
 • Ronin Koi Products is verplicht een goed werkend, compleet uitgeruste vijverstofzuiger, te leveren. Eventuele gebreken en defecten, niet door schuld van de zijde van de huurder, worden kosteloos hersteld. Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te worden.
 • De huurder dient de Vijverstofzuiger schoongemaakt te retourneren. Is dit niet het geval zal Ronin Koi de gemaakte kosten voor het schoonmaken verrekenen met het borgbedrag.
 • Ronin Koi Products draagt er zorg voor dat de vijverstofzuiger na gebruik wordt gedesinfecteerd om besmetting te voorkomen.
 • De huurder betaalt een borgsom van € 50,00 en dient een geldig legitimatiebewijs te overhandigen waarvan een kopie gemaakt zal worden. Ronin Koi Products zal deze gegevens na het retourneren van de vijverstofzuiger vernietigen en niet voor commerciële doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken. Tenzij anders overeengekomen.
 • Bij het niet tijdig retourneren van de vijverstofzuiger zal ieder dagdeel dat buiten de overeenkomst valt, in rekening worden gebracht.
 • De huurder is aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde vijverstofzuiger als gevolg van verlies of diefstal. M.a.w. de huurder dient de vijverstofzuiger compleet en in dezelfde staat als deze werd meegenomen te retourneren. Alle kosten die Ronin Koi Products moet maken om de vijverstofzuiger compleet te maken of te herstellen zullen aan de huurder worden doorberekend.
 • Ronin Koi Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ondeugdelijk gebruik.
 • Ronin Koi Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door storing in de vijverstofzuiger.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.
 • Verborgen technische mankementen vallende onder de garantiebepaling van het apparaat vallen niet onder de kosten van de huurder.
 • Bij vermissing of diefstal van één of meer artikelen wordt de vervangingswaarde of de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 • De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verhuurde artikelen gedurende de periode dat de artikelen niet teruggebracht/onderweg zijn.
 • De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
 • Ronin Koi Products houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van Ronin Koi Products, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft Ronin Koi Products het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbiedingen

© 2011 - 2018 Ronin Koi Products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel